@article{Martinka:2012,
  author  = "J. Martinka and T. Chrebet and K. Balog and I. Hrušovsky and M. Rybakowski",
  title   = "Podsúdenie účinnosti hydrogenuhličitanu draselného na zvýšenie termickej odolnosti celulózy prostredníctvom termogravimetrickej analýzy",
  journal = "Delta : vedecko-odborny časopis",
  volume  = "R. 6",
  number  = "č. 12",
  pages   = "12--16",
  year    = "2012",
  note    = "Technicki univerzity vo Zvolene ; ISSN 1337-0863",
}