@article{Osmańska-Furmanek:2012,
  author  = "W. Osmańska-Furmanek and J. Jędryczkowski",
  title   = "Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu przestrzeni edukacyjnej",
  journal = "Chowanna : Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy",
  number  = "T. 2(39)",
  pages   = "253--263",
  year    = "2012",
}