@article{Kwiatkowski:2013,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Konkurs jako instytucja fasadowa. Analiza ocen formułowanych przez uczestników procesów kadrowych w sektorze publicznym",
  journal = "Studia Socjologiczne : Sfera publiczna - funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "95--120",
  year    = "2013",
}