@article{Furmanek:2012,
  author  = "M. Furmanek",
  title   = "Tekst, kipertekst, sieć - szanse edukacyjne",
  journal = "Chowanna : Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy",
  number  = "nr 2 (39)",
  pages   = "265--275",
  year    = "2012",
}