@article{Kowal:2013,
  author  = "E. Kowal and M. Rybakowski and G. Dudarski",
  title   = "Subiektywna ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego",
  journal = "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka",
  number  = "nr 5",
  pages   = "15--18",
  year    = "2013",
}