@article{Lewandowski:2013,
  author  = "A. Lewandowski",
  title   = "Wykorzystanie metody planowania badań G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania żeliwa EN-GJLP-250",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  number  = "nr 2",
  pages   = "103--113",
  year    = "2013",
}