@article{Misztal:2013,
  author  = "G. Misztal and A. Staszczuk and P. Ziembicki",
  title   = "Diagnostyka termowizyjna budynków - problemy wrażliwości i interpretacji wyników pomiarów",
  journal = "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja",
  volume  = "T. 44",
  number  = "nr 8",
  pages   = "321--326",
  year    = "2013",
}