@article{Baron-Polańczyk:2013,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Czynniki różnicujące kompetencje informacyjne nauczycieli oraz wykorzystywanie metod i narzędzi ICT (doniesienie z badań)",
  journal = "Edukacja Ustawiczna Dorosłych",
  number  = "nr 1",
  pages   = "129--145",
  year    = "2013",
}