@article{Dudek:2013,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Biskupi Dyrrachionu w strukturach Patriarchatu Konstantynopola (VII-XI wiek)",
  journal = "Vox Patrum : Patriarchaty Wschodu w starożytności. Radość u Ojców Kościoła",
  number  = "tom 58/2012",
  pages   = "221--236",
  year    = "2013",
}