@article{Adaszyńska:2013,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - centrum zasobów edukacyjnych",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 7",
  pages   = "31--33",
  year    = "2013",
}