@article{Adaszyńska:2013,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Nowoczesna, atrakcyjna, przyjazna. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Bibliotekarz Lubuski",
  number  = "nr 2",
  pages   = "10--14",
  year    = "2013",
}