@article{Lewandowski:2013,
  author  = "A. Lewandowski",
  title   = "Właściwości tribologiczne żeliwa EN-GJSFP-500-7 nagniatanego w obecności preparatów eksploatacyjnych na bazie środków smarnych stałych i o działaniu chemicznym",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "67--84",
  year    = "2013",
}