@article{Stankiewicz:2013,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych)",
  journal = "Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance",
  volume  = "R. 11",
  number  = "nr 4, cz. 1",
  pages   = "333--345",
  year    = "2013",
}