@article{Sławna:2013,
  author  = "A. Sławna and D. Lesicki and K. Witkowski",
  title   = "Wpływ uprawnień i ograniczeń prawnych organów udzielających licencji na transport drogowy na bezpieczeństwo w transporcie drogowym rzeczy [Dokument elektroniczny]",
  journal = "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe",
  number  = "nr 3",
  pages   = "1--13",
  year    = "2013",
}