@article{Kużdowicz:2013,
  author  = "P. Kużdowicz and M. Relich and D. Kużdowicz",
  title   = "Przepływy strumieni wartości w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 5",
  pages   = "335--340",
  year    = "2013",
}