@article{Narkiewicz-Niedbalec:2013,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Uczestnictwo studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w kulturze. Komunikat z badań",
  journal = "Rocznik Lubuski : Nowe tendencje w badaniach społecznych",
  volume  = "tom 39",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "71--86",
  year    = "2013",
}