@article{Kwiatkowski:2013,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Gospodarka społeczna a sytuacja współczesnej młodzieży. Zarys koncepcji",
  journal = "Rocznik Lubuski : Nowe tendencje w badaniach społecznych",
  volume  = "tom 39",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "171--181",
  year    = "2013",
}