@article{Tokarska-Osyczka:2013,
  author  = "A. Tokarska-Osyczka and G. Iszkuło",
  title   = "Walory przyrodnicze i kulturowe rezerwatów na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego",
  journal = "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody",
  volume  = "Vol. 32",
  number  = "no 1",
  pages   = "89--102",
  year    = "2013",
}