@article{Baron-Polańczyk:2013,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Infrastruktura teleinformatyczna jako czynnik warunkujący stosowanie ICT w pracy nauczycieli (raport z badań)",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "133--147",
  year    = "2013",
}