@article{Borawski:2013,
  author  = "S. Borawski",
  title   = "Historyk języka w trzech rolach. Esej hisroriozoficzny o pojęciach sterujących narracją dziejopisarską w językoznawstwie polskim po roku 1945",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "z. 7",
  pages   = "31--41",
  year    = "2013",
}