@article{Nijaki:2013,
  author  = "I. Nijaki",
  title   = "Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zielona Góra",
  journal = "Rocznik Lubuski : Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych",
  number  = "Tom 39, cz. 2",
  pages   = "71--79",
  year    = "2013",
}