@article{Sta¶kiewicz:2013,
  author  = "H. Sta¶kiewicz",
  title   = "Idea państwa według minarchistów i anarchokapitalistów",
  journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
  number  = "nr 21",
  pages   = "69--90",
  year    = "2013",
}