@article{Kaczor:2013,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Sprawiedliwość zastępcza czy amber-sprawiedliwość? Zagadnienia etyki społecznej w polskiej prasie",
  journal = "Studia Socialia Cracoviensia",
  volume  = "5",
  number  = "1(8)",
  pages   = "151--157",
  year    = "2013",
}