@article{M³yńczyk:2013,
  author  = "£. M³yńczyk",
  title   = "Politolog w "sporze" z metod±. Quasi-badacz a quasi-ekspert",
  journal = "Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne",
  volume  = "vol. 39",
  pages   = "9--20",
  year    = "2013",
}