@article{Konstańczak:2013,
  author  = "S. Konstańczak",
  title   = "Zrównoważony znaczy bezpieczny",
  journal = "Archeus : Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej",
  volume  = "tom 14",
  pages   = "55--66",
  year    = "2013",
}