@article{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek",
  title   = "Stefan Pawlicki o filozoficznych aspektach antropogenezy",
  journal = "Archeus : Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej",
  volume  = "tom 14",
  pages   = "97--108",
  year    = "2013",
}