@article{Gorzelana:2014,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = ""Zaświeciła jasna gwiazda nad Betlejem" - o IX Bukowińskim Kolędowaniu w Nowogrodzie Bobrzańskim",
  journal = "Polonus",
  number  = "nr 1",
  pages   = "4--7",
  year    = "2014",
}