@article{Brylla:2013,
  author  = "D. Brylla",
  title   = "O aborcji w perspektywie etyki szacunku dla życia. Polemika ze stanowiskiem Mary Anne Warren",
  journal = "Archeus",
  number  = "tom 14",
  pages   = "29--40",
  year    = "2013",
}