@article{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek",
  title   = "Relacje pacjent-lekarz w psychiatrii A. Kępińskiego",
  journal = "Studia Ecologiae et Bioethicae",
  volume  = "tom 11",
  pages   = "9--28",
  year    = "2013",
}