@article{Mackiewicz :2008,
  author  = "A. Mackiewicz and M. Kokoszka and K. Guzik",
  title   = "Aktywizacja studentów w roli partnerów w procesie kształcenia = Elicitation of students in the role of partners in education process",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 14",
  number  = "no. 3",
  pages   = "65--67",
  year    = "2008",
}