@article{Stankiewicz:2013,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Góralczyk",
  title   = "Wyzwalanie przedsiębiorczych zachowań przez kształtowanie kultury organizacyjnej",
  journal = "Przegląd Organizacji",
  number  = "nr 12",
  pages   = "3--8",
  year    = "2013",
}