@article{Kilian:2013,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Proliferacja jako narzędzie podtrzymujące ewolucję człowieka w świetle poglądów Paula K. Feyerabenda z okresu umiarkowanego",
  journal = "Filozoficzne Aspekty Genezy",
  number  = "tom 10",
  pages   = "171--202",
  year    = "2013",
}