@article{Kowalski:2013,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2012",
  journal = "Rocznik Pedagogiczny",
  volume  = "t. 36",
  pages   = "125--129",
  year    = "2013",
}