@article{Bromber:2013,
  author  = "P. Bromber",
  title   = "Publiczny a prywatny. Próby demonopolizacji płatnika trzeciej strony w Polsce (aspekt polityczny i ekonomiczny)",
  journal = "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne",
  number  = "nr 4",
  pages   = "159--174",
  year    = "2013",
}