@article{Bromber:2010,
  author  = "P. Bromber",
  title   = "Finansowanie ochrony zdrowia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej",
  journal = "Przegląd Politologiczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "127--144",
  year    = "2010",
}