@article{Bromber:2012,
  author  = "P. Bromber",
  title   = "Rozważania o efektywności i konkurencyjności płatnika trzeciej strony na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia",
  journal = "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego",
  number  = "nr 1-2",
  pages   = "92--104",
  year    = "2012",
}