@article{Warchałowski:2013,
  author  = "M. Warchałowski and D. Łupicki and J. Cichocki and M. Pietraszko and A. Rusek and A. Zawadzka and N. Mazur",
  title   = "Zimowanie nietoperzy Chiroptera w wybranych obiektach wolno stojących frontu fortecznego łuku Odry i Warty",
  journal = "Kulon",
  number  = "nr 18",
  pages   = "139--149",
  year    = "2013",
}