@article{Jazownik:2013,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "W kręgu sporów o model pracy nad lekturą szkolną toczonych w latach 1918-1939",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 9-10",
  pages   = "365--390",
  year    = "2013",
}