@article{Kaczor:2013,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Wybrane pojęcia z etyki społecznej służące budowaniu wspólnoty",
  journal = "Język - Szkoła - Religia",
  volume  = "R. VIII",
  number  = "nr 2",
  pages   = "132--144",
  year    = "2013",
}