@article{Gil:2013,
  author  = "J. Gil",
  title   = "Algorytmy ewolucyjne w zastosowaniu do rozwiązywania wybranych zadań optymalizacji",
  journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum",
  number  = "nr 12 (2)",
  pages   = "21--28",
  year    = "2013",
}