@article{Ważna:2014,
  author  = "A. Ważna and J. Cichocki and Z. Mierczak and K. Piksa and T. Zwijacz-Kozica",
  title   = "Rozmieszczenie ryjówkowatych Soricidae w polskich Tatrach",
  journal = "Chrońmy Przyrodę Ojczystą",
  volume  = "R. 70",
  number  = "nr 2",
  pages   = "107--116",
  year    = "2014",
}