@article{Juchimiuk:2013,
  author  = "J. Juchimiuk and M. Golański",
  title   = "HABITATY - Nasze miejsca na Ziemi : wiedza - wyobraźnia - sztuka - materia",
  journal = "Archivolta",
  number  = "nr 4",
  pages   = "36",
  year    = "2013",
  note    = "[informacja o wystawie]",
}