@article{Juchimiuk:2014,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Tradycja i współczesność - Rijad w stronę nowej zrównoważonej tożsamości : King Adbullah Financial District",
  journal = "Archivolta",
  number  = "nr 1",
  pages   = "38--45",
  year    = "2014",
}