@article{Marcinowski:2014,
  author  = "J. Marcinowski",
  title   = "Zbigniew Bać na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury",
  journal = "Archivolta",
  number  = "nr 1",
  pages   = "38--45",
  year    = "2014",
}