@article{Stankiewicz:2014,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Zaangażowanie pracowników i jego "druga strona": pracoholizm i wypalenie zawodowe",
  journal = "Przegląd Organizacji",
  number  = "nr 2",
  pages   = "25--30",
  year    = "2014",
}