@article{Gorzelana:2014,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Poetyzmy i ich funkcja w poezji religijnej polskiego Oświecenia (na wybranych przykładach)",
  journal = "Opera Slavica",
  volume  = "vol. 24",
  number  = "iss. 1",
  pages   = "11--20",
  year    = "2014",
}