@article{Głuchowska:2013,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Artyści polscy w orbicie "Der Sturm". Historia i historyzacje",
  journal = "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego",
  number  = "nr 3(29)",
  pages   = "3--30",
  year    = "2013",
}