@article{Kilian:2013,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Feyerabend i Lenin a zasada partyjności",
  journal = "Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich",
  number  = "nr 13",
  pages   = "139--154",
  year    = "2013",
}