@article{Kieli¶:2014,
  author  = "I. Kieli¶ and M. Kowalski",
  title   = "Konferencja naukowa "O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego w 110. rocznicę urodzin" w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, w dn. 12 maja 2014 roku",
  journal = "Studia z Teorii Wychowania",
  volume  = "tom V",
  number  = "nr 1 (8)",
  pages   = "281--285",
  year    = "2014",
}