@article{Dulewicz:2014,
  author  = "P. Dulewicz and A. Perzyńska and K. Witkowski",
  title   = "Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zrównoważony rozwój",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "3889--3893",
  year    = "2014",
}